Transgenerationeel werken

Transgenerationeel werken door middel van een stenenopstelling:

Transgenerationeel werken wordt ook wel omschreven als familieopstelling.

Aan de hand van een kort intakegesprek proberen we samen jouw vraag helder te krijgen. Meestal wordt er per keer één blokkade behandeld.

Wanneer we aan de slag gaan, werk ik met de stenen uit mijn Mesa. Aan de hand van de posities en de energie van de stenen, ontwikkelt zich vanuit de verbinding met het Veld een dialoog.

Als de blokkade opgeruimd is, sluit ik af met een kleine nabespreking en kun je een foto maken van de opstelling om later terug te kijken. Een beeld zegt meer dan woorden.